Oferta

Konsulting

Zamówienia

Prywatnie

Informacje teleadresowe,  kojarzenie partnerów gospodarczych,  analizy rynku,  raporty handlowe o firmach,  informacje prawne,  informacje o dostępnych programach pomocowych, informacje o źródłach zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej.

Udzielaniem porad w zakresie:  zarządzania zasobami ludzkimi,  zarządzania strategicznego,  marketingu, badań rynkowych,  finansów (zagadnienia księgowe, biznes plany).

Organizujemy i współorganizujemy misje gospodarcze dla polskich przedsiębiorców oraz dla zagranicznych przedsiębiorców przyjeżdżających do Polski.


Programy szkoleniowe,  seminaria, prezentacje i konferencje na aktualne tematy gospodarcze, prowadzone zarówno przez naszych, jak i zewnętrznych ekspertów z różnych dziedzin.

Stale współpracuję ze Stowarzyszeniem "Wolna Przedsiębiorczość" w Gdańsku.

Jestem rzecznikiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na terenie Powiatu Lęborskiego.